/> /> /> /> /> /> /> /> /> />

134115Et alternativ til å bruke takstigetrinn er å bruk en takstige. Takstigen består av moduler med tre trinn som skjøtes sammen og som ligger oppå taket opp mot mønet. Takstigen kan anvendes til shingeltak, trapesplater, torvtak, båndtekking og skifertak men kan også brukes på andre takprodukter.

Jemtland takstige leveres i 30cm og 40cm bredde og i standard moduler på 1,15 meter. Stigen er produsert med kraftige profiler som gir en stabil og trygg adkomst til pipa. 

Takstigen må alltid festes til taket i toppen med tilhørende innfestingspakke. Dersom taket er langt (over 5 meter) bør det også benyttes yttelrigere innfestinger lenger ned på taket for å holde stigen ned til taket. Dette er spesielt viktig på bygg i vindutsatte områder.

 

Torvtaktakstige torvtak

Vi leverer også et eget innfestingssystem for torvtak basert på den samme godkjente takstigen. Takstige for torvtak monteres fast på begge sider av taket ved å skru fast innfestingsdetaljer i torvholdstokken. Løsningen er designet for å være så lite synlig fra bakken som mulig.