/> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Takkrok for sikkerhetsline

Trygg på taket til enhver tid

Takkrok gir en god sikring for sikkerhetsline ved arbeid på tak.

Takkrok for sikkerhetsline bør benyttes av alle som utfører arbeid på tak der annet sikkerhetsutstyr ikke gir tilstrekkelig sikkerhet.
Sikkerhetsline festes enkelt til takkroken og bør benyttes av alle som utfører arbeid på tak.

197 23 131000 Fig 5196 23 131000 Fig 6

Stigesikring

Stigesikring sikrer personskader ved å hinder sideveis forskyving av husstigen. Når stige benyttes som adkomst til taket skal den alltid sikres i toppen. Dette løses enkelt ved å montere stigesikring som hindrer sideveis forskyvning av stigen.

Stigesikringen gjør adkomst til taket stødig og trygg. 

Vi leverer to ulike typer stigesikring. Den ene typen festes direkte på takrennen og er universal for alle typer takrenner, både aluminium og ståltakrenner. Den andre typen monteres på takets lekter.

 

For montering på takrenne For montering på taklekt

203 41 129000 Fig 13

199 41 129000 Fig 3