/> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Vindusbeslag kalles også vannbrettbeslagVindusbeslag kalles også vannbrettbeslag eller sålbenkbeslag.

Beslagets funksjon er å lede vann vekk fra vindu og fasade, og fungerer også som en visuell innramming av selve vunduet.

Vindusbeslagene kan deles i to grupper, beslag over og under vindu.

 

For en oversikt over våre standard vindusbeslag, se vår pdfbeslagsoversikt. 

Beslag under vindu

Beslag under vindu er utformet for å passe på vannbrettet. Beslaget har en dryppkant for å sørge for at vannet ledes vekk fra kledningen. 

 

Montering

Beslaget monteres oppå vannbrettet. Kanten bak på beslaget skal være plassert opp i sporet under vinduet. Beslaget vil i mange tilfeller ha nok innfesting med vannbrettet og vinduet, men kan også festes inn med våre beslagsskruer med paking.

 

 

Beslag over vindu

Vindusbeslag med vannbrett

Beslag over vindu brukes særlig der man har fasader med luftet kledning. Beslaget er med på å sørge for at vann dreneres ut fra bak kledningen.

 

Montering

Beslaget monteres i overlapp med vindsperra. Kanten bak på beslaget legges bak vindsperra.