/> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Mønepanne eller mønebeslag

Mønepanne eller mønebeslag benyttes i toppen av mønet for å lede vannet ned på taket.

 

 

Montering

Beslaget monteres med overlapp. For å få en pen overlapp klippes den siste tilbakeknekken på hver side i den ene enden av beslaget av slik at denne enden kan tres inn i enden på det overliggende beslaget.

Når beslaget skrus fast er det viktig å benytte skrue med pakning slik at man får en helt tett innfesting.