/> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Gradrenne kalles også vinkelrenne eller kilrenneGradrenne kalles også vinkelrenne eller kilrenne.

Gradrenner benyttes i retningsendringer på skråtak. Gradrennene blir en del av ledesystetemet for å lede vann vekk fra tak og ned i takrenne. Gjennom året er den utsatt for betydelig påkjenning fra vann og snø.

 

Montering

Ved montering av gradrenne monteres en egen lekt langs renna som gradrenna skal ligge i. Gradrenne festes så til denne ved hjelp av beslagsskrue med pakning. Gradrennen er produsert slik at det er mulig å tre rennene i hverandre for å skjøte dem. Man begynner å legge det første beslaget med den bredeste enden i toppen av taket, og deretter trer den brede enden av neste beslag under det første beslaget.

 

 

Vi leverer også ulike avslutninger for bruke bådei topp og bunn av gradrenne. Se en oversikt over disse i vår  pdfbeslagsoversikt.

 

 

 

 

Forenklet gradrenne

gradrenne forenkletForenklet gradrenne benyttes i stedet for normal gradrenne i enkelte tilfeller. Den kan også brukes som undergradrenne som ligger direkte på fast underlag for å gi en enda bedre tetthet og beskyttelse av taket.