/> /> /> /> /> /> /> /> /> />

ForbordbeslagForbordbeslag kalles også bordtakbeslag, takfotbeslag eller raftbeslag.

Beslagets hovedoppgave er å føre vann fra taket ned i takrenne og å beskytte forbord og vegg mot fukt. I tillegg har det en dekorativ funksjon i og med at det dekker til lektesystemet på taket.

For en komplett oversikt over alle våre standard forbordbeslag, se vår  pdfbeslagsoversikt.

Forbordbeslag for lektet tak

Forbordbeslag for lektet tak har en kort knekk inn på taket for montering. I vår oversikt er disse beslagene betegnet med Forbordbeslag for stein. Beslaget leveres i flere høyder for ulike takinstallasjoner.

Montering:

Forbordbeslaget monteres oppå den nederste taklekten. Det spikres fast i lekten langs hele taktes lengde. Den andre enden legges ned i takrenna. For å ivareta lufting bør det være en spalte mellom baskiden av beslaget og takrenna. 

Beslaget skjøtes ved å legge beslagene med et overlapp på minimum 10cm.

 

Forbordbeslag for tak uten lekting

Forbordbeslag for tak uten lekting, det vil si papptak, shingeltak og tak med platetekking, har en lenger knekk inn på taket. I vår oversikt er disse beslagene er betegnet som Forbordbeslag for papp. Også dette besleget leveres i ulike høyde for forskjellige typer taksinstallasjoner.

Montering:

Forbordbeslaget spikres til undelaget under belegget. Beslaget skjøtes ved å legge overlapp.

Beslaget skjøtes ved å legge beslagene med et overlapp på minimum 10cm.